Aktivnosti na fakultetskoj i međunarodnoj razinifacebook

Od kada smo se 1994. godine priključili ISHA-i aktivno sudjelujemo na konferencijama i seminarima u organizaciji njezinih sekcija, a i sami smo kao sekcija organizirali nekoliko seminara, konferencija i simpozija, međunarodnog karaktera:

  • 2012. godine međunarodni seminar u Zagrebu na temu Education and Intellectual Emancipation, na kojoj je sudjelovalo 54 studenata iz preko 20 sekcija ISHA-e.
  • 2012. godine manji regionalni simpozij u Zagrebu, u suradnji s Udruženjem studenata filozofije (USF), studentske udruge s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na simpoziju, kojemu je tema bila Dinamika otpora: subjekt iza revolucije sudjelovalo je oko 10 studenata iz Hrvatske i regije.
  • 2011. godine regionalni seminar u Zagrebu na temu Kultura i moć, na kojoj je sudjelovalo 29 studenata iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
  • 2009. godine međunarodnu konferenciju u Zagrebu na temu Turning points in History, na kojoj je sudjelovalo preko 70 studenata iz 20 sekcija ISHA-e.
  • 2006. godine međunarodni seminar u Zagrebu kojemu je tema bila Cultural and Historiographical perception of Balkans.
  • 2005. godine međunarodni seminar Europe and Islam, održan u Zagrebu. Na njemu je sudjelovalo dvadesetak studenata iz više europskih zemalja.
  • 2004. godine manji regionalni simpozij u Zagrebu, u suradnji s Udruženjem studenata filozofije (USF), studentske udruge s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na simpoziju, kojemu je tema bila Čovjek i povijest, sudjelovalo je oko 15 studenata iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije.
  • 2002. godine međunarodni seminar u Dubrovniku, na kojemu je sudjelovalo tridesetak studenata. Tema seminara bila je Human rights.
  • 2000. godine 12. međunarodnu konferenciju ISHA-e koja se održala u Zagrebu, s temom The Century. Na njoj je sudjelovalo oko 150 studenata iz više zemalja, a nakon konferencije pod istim je nazivom izdan zbornik radova.
  • 1997. godine međunarodni seminar Man and Sea u Puli, na kojemu je sudjelovalo više od trideset studenata iz desetak zemalja. 1998. tiskan je zbornik radova ISHA Jurnal - Man and Sea.

 

Kratak opis projekata Kluba i aktivnosti članica i članova na fakultetskoj i međunarodnoj razini unazad nekoliko godina:

2013. godina

Članovi Kluba su od 16. do 20. siječnja 2013. u Marburgu (Njemačka) sudjelovali na novogodišnjem seminaru ISHA-e, s temom Health and Disease.

Članovi Kluba su od 8. do 14. travnja 2013. u Leuvenu (Belgija) sudjelovali na godišnjoj konferenciji ISHA-e, s temom Migrations. Tom prigodom na izborima za predsjedništvo ISHA-e 2013/2014. izabran je i član ISHA-e Zagreb, i to za predsjednika Mišo Petrović.

Članovi Kluba su od 25. do 28. travnja 2013. u Zadru (Hrvatska) sudjelovali na VII. Jadranskim susretima, s temom Jadran - svjetsko more.

2012. godina

Od 17.11. 2011. do 09.02. 2012. filmska sekcija Kluba je organizirala tematsko prikazivanje filmova. Pušteno je sveukupno 10 filmova, cijenjenih i poznatih redatelja, sa zajedničkom temom Oko revolucije. U sklopu prikazivanja bilo je organizirano i 10 tematskih pradavanja koji su svojim temama povezali film i aktualno stanje u društvu.

Članovi Kluba su od 2. do 8. travnja 2012. u Jeni (Njemačka) sudjelovali na godišnjoj konferenciji ISHA-e, s temom Identities in Transition.

Tom prigodom na izborima za predsjedništvo ISHA-e izabrani su i članovi ISHA-e Zagreb, za tajnika i za council membera.

Klub je organizirao kulturni i zabavni program studenticama i studentima povijesti Sveučilišta u Puli koji su u Zagrebu boravili 8. listopada u sklopu terenske nastave iz novovjekovne i suvremene povijesti.

Regionalni simpozij Dinamika otpora: subjekt iza revolucije

Održan u Zagrebu, u suradnji s Udruženjem studenata filozofije (USF), studentske udruge s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na simpoziju je sudjelovalo oko 10 studenata iz Hrvatske i regije.

Međunarodni seminar Education and Intellectual Emancipation

U organizaciji Kluba studenata povijesti - ISHA Zagreb, u Zagrebu je od 24. do 30. rujna 2012. godine održan međunarodni seminar na kojemu je sudjelovalo 54 studenata iz preko 20 sekcija ISHA-e.

Sudionici su bili podijeljeni u 7 tematskih radionica te su imali priliku uživati u bogatom kulturnom i zabavnom programu koji je za njih osmislilo oko 20 članova Kluba. Osim posjeta značajnim kulturnim i povijesnim destinacijama u Zagrebu, sudionici seminara su posjetili i Krapinu i Kumrovec. Uz iznimku uvodnog otvaranja seminara, koji je otvorio profesor dr.sc. Tvrtko Jakovina, čitav projekt međunarodnog seminara zamišljen je kao dokaz studentske sposobnosti organiziranja što su svi studenti, članovi Kluba i nekoliko vanjskih suradnika, i dokazali. Moderatori radionica su predstavljali spoj mladosti i iskustva, dok su studenti-vodiči po gradu sami osmišljavali svoje tematske ture i kontaktirali muzeje, stadione i parkove koje je trebalo posjetiti.

Zahvaljujući snalažljivosti pojedinih članova Kluba, seminar smo uspjeli promovirati na radiu, te smo osigurali potporu Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu te MZOS-a Republike Hrvatske.

2011. godina

Članovi Kluba su od 23. do 27. veljače 2011. u Leuvenu (Belgija) sudjelovali na vikend seminaru ISHA-e, s temom History Used as Propaganda.

Članovi Kluba su od 25. travnja do 1. svibnja 2011. u Puli sudjelovali na godišnjoj konferenciji ISHA-e, s temom East and West: Bridging the Differences.

Članovi Kluba su od 4. do 10. srpnja u Bukureštu (Rumunjska) sudjelovali na ljetnom seminaru ISHA-e, s temom Myths, Heroes, and Identities.

Članovi Kluba su od 26. rujna do 2. listopada u Turkuu (Finska) sudjelovali na jesenskom seminaru ISHA-e, s temom Shared Past - Conflicting Histories.

Regionalni seminar Kultura i moć

U organizaciji Kluba studenata povijesti - ISHA Zagreb, u Zagrebu je od 26. do 30. listopada 2011. godine održan regionalni seminar na kojemu je sudjelovalo 29 studenata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Članovi Kluba su od 26. prosinca do 2. siječnja u Beogradu (Srbija) sudjelovali na novogodišnjem seminaru ISHA-e, s temom Marginal Groups through History.

2010. godina

Članovi Kluba su od 5. do 11. travnja 2010. u Helsinkiju sudjelovali na godišnjoj konferenciji ISHA-e, s temom Integration Throughout History, u organizaciji sekcije iz Helsinkija.

Povodom službenog posjeta profesora te studentica i studenata povijesti iz Maribora, 20. travnja 2010., Klub je organizirao kulturni program za studentice i studente, tj. razgledavanje grada Zagreba.

Članica Kluba sudjelovala je na jesenskom seminaru u Sofiji, održanom od 23. do 29. rujna, čija je tema bila Unions through History.

Na svečanoj proslavi dana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 19. listopada 2010., Klubu studenata povijesti - ISHA Zagreb dodijeljena je nagrada Franjo Marković, za zapažene znanstvene i stručne rezultate u prethodnoj akademskoj godini.

Klub je organizirao kulturni i zabavni program studenticama i studentima povijesti Sveučilišta u Helsinkiju koji su u Zagrebu boravili od 23. do 31. listopada; razgledavanje grada Zagreba i posjet muzejima, posjet Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tj., njegovoj knjižnici, kao i jednodnevni izlet te razgledavanje Samobora.

2009. godina

Konferencija Turning points in history

U organizaciji Kluba studenata povijesti - ISHA Zagreb, u Zagrebu je od 13. do 19. travnja 2009. godine održana godišnja konferencija ISHA-e, na kojoj je sudjelovalo više od 70 studenata iz 20 sekcija tj., 14 europskih zemalja, kao i dvadesetak članova Kluba u ulozi organizatora, studenti povijesti, te profesori s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao gosti-predavači. Službeni jezik konferencije bio je engleski.

Sudionici i organizatori imali su prilike za akademske razgovore i rasprave vezane uz temu konferencije tj., pojedinih radionica, kao i brojne druge, a sudionici su se uz sudjelovanje u radionicama također upoznali s povijesnim tj., kulturnim i prirodnim znamenitostima grada Zagreba, te na organiziranom jednodnevnom izletu i onima u Varaždinu i Trakošćanu s bližom okolicom. Akademski je dio, vrlo zavidne kvalitete, zaključen na okruglom stolu održanom pretposljednjeg dana konferencije, dok su se sudionici i organizatori svakodnevno imali prilike družiti, bolje upoznati i razmijeniti iskustva, ne samo u okviru tematskih radionica nego i grupnih druženja koja su organizirana svakog dana konferencije.

U predsjedništvo ISHA-e u godini 2009./2010., tj. za blagajnika izabran je član Kluba.

Članovi Kluba od 6. su do 10. srpnja sudjelovali na ljetnom seminaru u Nizozemskoj, u organizaciji sekcije ISHA Utrecht. Tema seminara bila je Comparative history of religion.

Članovi Kluba su od 28. prosinca 2009. do 2. siječnja 2010. sudjelovali na novogodišnjem seminaru u Vilniusu (Litva), kojemu je tema bila Manipulation in History.

2008. godina

Članovi i članice Kluba sudjelovali su na godišnjoj konferenciji ISHA-e, Facets of power, održanoj u Delftu.

Za godinu 2008./2009., u predsjedništvo ISHA-e, tj. za blagajnicu izabrana je članica Kluba, dok je također još jedna članica izabrana u Council, te još jedna u financijski odbor.

Na ljetnom seminaru ISHA-e održanom u Ljubljani sudjelovalo je nekoliko članova i članica Kluba. Tema je bila Society and Science Through History.

Akademske godine 2008./2009. Klub je pokrenuo program studenata-mentora, namijenjen jednopredmetnim i dvopredmetnim studenticama i studentima prve godine preddiplomskog studija povijesti.

Na ISHA-inom jesenskom seminaru u Beogradu, Historiography and Methodology, sudjelovali su članovi i članice Kluba.

2007. godina

Članovi i članice Kluba sudjelovali su na godišnjoj konferenciji ISHA-e s temom Popular Culture and History, koja se od 9. do 15. travnja 2007. održala u Turku, u Finskoj.

Član Kluba izabran je u Council ISHA-e za godinu 2007./2008.

U kolovozu članovi Kluba sudjelovali su na ljetnom seminaru Thinking Europe - Selfperception of Europe in History, koji se održao u Berlinu.

Pokrenuta je suradnja sa studentima povijesti Filozofskog fakulteta u Osijeku, što je dovelo do osnivanja sekcije ISHA-e u Osijeku; rezultat suradnje bio je novogodišnji seminar War u organizaciji ISHA-e Osijek, na kojem su također sudjelovali članovi i članice Kluba.

2006. godina

ISHA-in proljetni seminar Cultural and Historiographical Perception of the Balkans u organizaciji Kluba održao se u zagrebu od 3. do 7. svibnja 2006.

U lipnju je u organizaciji člana Kluba na Povlji na Braču održan sastanak predsjedništva (International Board) ISHA-e.

U predsjedništvo (International Board) ISHA-e izabrani su član i članice Kluba; član za predsjednika, a dvije članice pojedinačno za funkciju tajnice, tj. blagajnice, što znači da se za godinu 2006./2007. cijelo predsjedništvo sastojalo od članova Kluba studenata povijesti - ISHA Zagreb.

Na ISHA-inom jesenskom seminaru Eveyday Life through History održanom u Puli sudjelovalo je nekoliko članova i članica Kluba.

Članovi i članice Kluba sudjelovali su na novogodišnjem seminaru ISHA-e, održanom u Beogradu.

2005. godina

Članovi i članice Kluba sudjelovali su na godišnjoj konferenciji ISHA-e s temom Religion in History - confrontation or collaboration, koja se od 29. ožujka do 3. travnja 2005. održala na Ohridu.

Seminar Europa i islam

Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb organizirao je međunarodni simpozij, tj. proljetni seminar ISHA-e na temu Europe and Islam. Održan je u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 4. do 8. svibnja 2005. godine, a na njemu je sudjelovalo dvadesetak studenata iz više europskih zemalja, gosti-predavači te studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Službeni jezik bio je engleski.

Svrha održavanja seminara bilo je upoznavanje i druženje studenata iz različitih zemalja, a njegov je cilj bilo sagledavanje pojave islama u europskim kontekstima i iznalaženja mogućnosti demistifikacija ustaljenih predrasuda.

Uz održavanje radionica, sudionici su upoznati s kulturnim znamenitostima grada Zagreba, prirodnim ljepotama jezera Jarun, a također je organiziran i jednodnevni izlet u Nacionalni park Plitvička jezera.

Nekolicina članova od 1. do 7. kolovoza sudjelovala je na ISHA-inom ljetnom seminaru EUr Idenity, National Identity and European Integration u Zürichu.

Članica i član Kluba izabrani su u Council ISHA-e za godinu 2005./2006.

Na ISHA-inom jesenskom seminaru The Other. Stereotypes of Alterity, koji se od od 3. do 7. listopada 2005 održao u Heidelbergu, sudjelovalo je nekoliko članova Kluba.

Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb ravnopravno sudjeluje u radu Saveza studentskih udruga Filozofskog fakulteta (SSUFF).

Pokrenuta je suradnja sa studentima povijesti Odjela za humanističke znanosti u Splitu, što je dovelo do osnivanja sekcije ISHA Split..

Carnival - službeno glasilo ISHA-e

Za godinu 2005. uredništvo je preuzeo Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb.

Najveće priznanje radu Kluba je nagrada Franje Markovića za izvanredni doprinos u međunarodnoj suradnji, uručena predstavnicima Kluba na svečanoj sjednici Filozofskog fakulteta 19. listopada 2005.