Publikacijefacebook

Digitalizirane publikacije

Pro tempore. Časopis studenata povijesti (ISSN 1334-8302)

Pro tempore 1 (2004.)
Pro tempore 2 (2005.)
Pro tempore 3 (2006.)
Pro tempore 4 (2007.)
Pro tempore 5 (2008.)
Pro tempore 6/7 (2009.)

Carnival. Službeno glasilo Međunarodne udruge studenata povijesti (International Students of History Association - ISHA)

Digitalizirane brojeve časopisa Carnival moguće je preuzeti na adresi:
http://www.isha-international.org/Files/Carnival.

 

Zbornici radova (Journal)

Ustaljena je tradicija u ISHA-i da se na temu održanog seminara objavljuju posebne publikacije zvane zbornici radova koji se bave temom seminara. Službeni jezik zbornika je engleski te sadrži isključivo radove studenata sudionika seminara ili konferencije na kojemu su izlagali svoj rad. ISHA Zagreb je do sada objavila dva zbornika radova, dok je treći u pripremi.

Povodom međunarodnog seminara studenata povijesti Man and Sea održanog u Puli, 15.-20. rujna 1997., ISHA Zagreb je objavila ISHA Journal Man and Sea (ISSN 1203-1048). Glavni urednici su bili: Igor Duda, Tvrtko Jakovina i Renata Mikloška. Ne samo što je bila prva publikacija koju je ISHA Zagreb izdala, nego se i nadovezala na prvi međunarodni projekt koji je ISHA Zagreb organizirala od svoga osnutka. Seminaru je prisustvovalo 35 studenata iz 10 zemalja, a zbornik sadrži 9 radova.

Povodom 11. međunarodne konferencije studenata povijesti The 20th Century održanog u Zagrebu, 19.-23. travnja 2000., ISHA Zagreb je objavila ISHA Journal The 20th Century (ISSN 1203-1048). Glavni urednici su bili: Igor Duda, Sandra Lupić i Renata Mikloška. Po riječima uredništva, na izdavanje zbornika su se odlučili jer je to postala tradicija nakon svake ISHA konferencije. Seminaru je prisustvovalo preko 100 studenata iz nekoliko desetaka različitih zemmalja. Zbornik sadrži uvodnik, 24 rada moderatora radionica i sudionika, koji su podijeljeni u osam radionica. Osim akademskih članaka, uredništvo je željelo ostaviti i dojam kako je to bilo sudjelovati na 11. međunarodnoj konferenciji u Zagrebu, te su s tom namjerom opremili i zbornik s popratnim materijalima: rasporedom konferencije, detaljnim izvještajem o aktivnostima koje su se odvijale, svojim pogledom na čitavu konferenciju, imenima sudionika i njihovim temama, te sekciji "Fun pages" sa slikama koje prikazuju sudionike konferencije i aktivnosti te njihovim šaljivim opisima.

Povodom međunarodnog seminara studenata povijesti Education and Intellectual Emancipation održanog u Zagrebu, 24.-30. rujna 2012., ISHA Zagreb se priprema uskoro objaviti ISHA Journal Education and Intellectual Emancipation. Zbornik je po rasporedu predviđen za objavljivanje tijekom mjeseca lipnja 2013. godine, a sadržavat će 13 priloga.

 

Pro tempore

Klub studenata povijesti - ISHA Zagreb nositelj je projekta Pro tempore. Časopis studenata povijesti (ISSN 1334-8302).

Inicijativa da se objavljuju kreativni studentski i istraživački radovi (stručni članci, eseji, prikazi, izvještaji, rasprave. obljetnice i td.) iz povijesti i srodnih disciplina u jednom časopisu dostupnom studentskoj populaciji pokrenuta je tijekom 2003. godine. Do 2011. godine izašlo je ukupno 9 brojeva časopisa. Pritom Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu daje punu stručnu suradničku potporu u objavljivanju časopisa te preko stručnih recenzija, poticanjem istraživačkog rada u povijesnoj struci i, na poslijetku, financijskom potporom uvelike pomaže pri ostvarenju projekta.

Pro tempore jedan je od prvih časopisa studenata povijesti u Hrvatskoj. Njegov je cilj da pored obavezno-nastavnog osposobljavanja studenata povijesti ka budućoj profesiji bude  medij koji će studentima pružiti nova znanja o prošlosti, informirati ih o historiografskim radovima i skupovima, upoznati ih s metodološko-predmetnim inovacijama u struci, i napose postati prostorom afirmacije mladih istraživača. Časopis stoga želi prezentirati radove studenata povijesti različitih historiografskih žanrovskih profila, artikulirati, po mogućnosti, i nove historiografske istraživačke trendove što u predmetima proučavanja što u metodama istraživanja te time biti karika u znanstveno-stručnom profitiranju cjelokupne zajednice povjesničarki i povjesničara u Hrvatskoj. Zbog svoje dostupnosti najmlađem naraštaju struke, on je i važan faktor u razvoju kulture čitanja znanstvene periodike.

Kao rezultat dugogodišnjeg rada te iskustva, časopis studenata povijesti Pro tempore danas je sastavljen od nekoliko stalnih rubrika. Rubrika Eseji, članci i rasprave objavljuje tematske članke istraživačkog ili preglednog karaktera, odnosno diskusije ili eseje, te čini osnovu svakog novog broja časopisa. Također, uredništvo će nastojati u svakom broju osigurati barem neke prijevode tekstova uglednih povjesničara, ili srodnih znanstvenika, sa stranih jezika. Historiografska rubrika objavljuje obljetnice, biografije, nekrologe, rasprave i metodološke tekstove koji su relevantni u današnjim okvirima struke. Rubrika Prikaza i recenzija sustavno prati izdavačku djelatnost na polju historiografije, kako hrvatske tako i strane, a sudjelovanjem u njoj potiče na kritičku analizu i poimanje znanstvene i stručne literature. Kako ne bismo studente voljne suradnje u nastanku časopisa ograničili temom broja, uvedena je i rubrika Varia u koju ulaze članci nevezani uz prethodno određeni temat. Posljednju rubriku čine Razgovori sa domaćim ili stranim povjesničarima, koji nužno ne moraju biti vezani temom broja. Njima nastojimo obuhvatiti određene historiografske probleme iz vizure povjesničara u čijoj su domeni, kao i stručni rad i istraživačke interese intervjuirane osobe.

Svi zainteresirani za nove brojeve časopisa, kao i stare, mogu se e-mailom javiti na službenu adresu Kluba, ili uredništva časopisa koja glasi pt.redakcija(at)gmail.com. Svi primljeni članci podliježu uobičajenom redakcijskom i recenzentskom postupku, te uredništvo zadržava prava na njih ili njihovo daljnje objavljivanje; za sve eventualne suradnike s prilozima dostupni smo na pt.redakcija(at)gmail.com ili na tjednim sastancima redakcije.

.

Carnival

Carnival je službeno glasilo Međunarodne udruge studenata povijesti (International Students of History Association - ISHA) osnovane u Budimpešti 1989. godine, a koja danas obuhvaća preko dvadeset sekcija iz više europskih zemalja.

To je nezavisni akademski časopis, distribuiran po sveučilištima diljem Europe. Izdaju ga studenti za studente povijesti i ostalih srodnih znanosti. Premda časopis sadrži informacije o samoj ISHA-i, nadolazećim i prošlim događanjima, njegov največi dio zauzimaju historiografski članci članova raznih ISHA-inih sekcija.

Dosad je izašlo oko četrdeset brojeva Carnivala, a uredništvo se mijenja svake godine. Akademske godine 2004./2005. tu je obavezu preuzela ISHA Zagreb, koja je još od 1994. godine jedna od najaktivnijih sekcija. Zamišljen kao polu-tematski broj, većina članaka slijedi temu Grad u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku kako s globalne pozicije općih fenomena grada toga vremena tako i kroz prizmu sudbine pojedinih gradova. Glavna tema časopisa, Grad u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, u proučavanju urbane povijesti daleko je manje zastupljena od ostalih razdoblja te nam je želja bila da se studenti posvete istraživanju ove teme. Također smo, na međunarodnoj razini, željeli prezentirati povijest i fenomene urbanih centara na istočnojadranskoj obali. Temi se također pristupilo na više načina; proučavanje struktura dugog trajanja i kontinuiteta pojedinih naselja, utjecaj političke povijesti i seobe naroda na gradove, sudbine grada i promjene njegovih funkcija u novim društvenim okolnostima... Također nam je želja bila postići promatranje istog problema iz više historiografskih tradicija.

Svi članci objavljeni u Carnivalu moraju biti napisani na engleskom jeziku, koji je ujedno i službeni jezik same ISHA-e, te zadovoljiti stroge kriterije znanstvenog članka. U cjelini, Carnival je rezultat internacionalnog rada velikog broja pojedinaca. Primjerke možete pronaći u online obliku na službenoj web stranici ISHA-e: Carnival i raniji časopisi. Za primjerke iz 2005. godine zainteresirani se mogu javiti na službeni mail Kluba.