Regionalna suradnja facebook
ISHA Regionalna suradnja predstavlja želju ISHA i ne-ISHA udruga sličnog kulturnog područja za boljitkom udruga studenata historije i jačem širenju istih na šire područje regije, koja se temelji na jezičnim, povijesnim i kulturnim sličnostima, ali i blizini tih udruga. Cilj je da se privuku ljudi iz regije koji bi se na ovaj način u poznatom okruženju upoznavali s vrijednostima i ciljevima udruga studenata historije, prikupljali akademska i životna iskustva, stekli nova i unaprijedili stara znanja o vlastitoj struci, vježbali konverzaciju i bavljenje znanstvenim radom, te se najbolje pripremili za sudjelovanje u međunarodnoj akademskoj zajednici.

Ideja o jačem povezivanju ISHA i neISHA udruga ovog područja je došla zahvaljujući Jadranskim susretima koji su objedinili mediteranske udruge studenata historije iz Italije, Hrvatske i Slovenije. Ubrzo se, na poticaj Pule i Zagreba, pojavila želja za organiziranjem seminara koji će uključiti sve udruge studenata povijesti na razini Hrvatske. To neformalno udruženje je nazvano Interregionala te je po prvi puta trebala na zajedničkom okupu okupiti predstavnike svih udruga studenata povijesti u Hrvatskoj. Interregionala nije do kraja uspjela, ali je zahvaljujući toj ideji došlo do Prvog regionalnog seminara organiziranog u Zagrebu (Kultura i moć, 26. - 30. 10. 2011.) na kojemu su prisustvovali predstavnici iz više međusobno jezično povezanih ISHA i neISHA udruga. Posljednji korak prema konačnom stvaranju neformalnog udruženja Regionalna suradnja dogodio se na sastanku 27. 09. održanom u Zagrebu na ISHA međunarodnom seminaru (Educational and Intellectual Emancipation, 24.-30. 09.2012) kojemu su nazočile sljedeće udruge: Trieste-Koper, Ljubljana, Maribor, Rijeka, Osijek, Zadar, Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Niš i Zagreb. Naknadno su na suradnju pristale sljedeće udruge: Split, Kosovska Mitrovica i Skopje.

Ova je grupa namijenjena višestrukim aktivnostima:
boxpovezivanje postojećih i novih udruga studenata historije u regiji
boxpoticanje širenja udruga historije i na sveučilišta u regiji na kojima se historija studira
boxorganizacija regionalnog seminara
boxstvaranje mreže postojećih časopisa studenata historije
boxinformiranje o ostalim događanjima u regiji i šire (nova izdanja knjiga i časopisa, znanstveni skupovi i konferencije, stipendije i slično)